Identification
Password
Acteur: hij die er van kinds af mee instemt zijn hele 
leven bloot te stellen aan een anoniem publiek.
-- Milan Kundera (1930), Tsjechisch auteur