Identification
Password
Een profeet is iemand, die zijn eigen tijd klaar en 
duidelijk ziet. En daar het grootste deel van de 
mensen blind is, noemt men hem: 'een ziener'.
-- A.M. de Jong (1888-1943), Nederlands auteur
De Nieuwe Stem, 1918 (p. 29),